Här kan du som ny elev anmäla dig till Krokom Kulturskola

Hos kulturskolan kan du får möjlighet att utveckla dina sinnen och din kreativitet genom musik och sång. Ta chansen att utveckla din talang, enskild och tillsammans med andra, under roliga former.

 

Läs igenom nedanstående information innan anmälan

 

  • Ansökan för läsåret 2019-2020: Länken till anmälningsformuläret kommer att öppnas vid månadsskiftet mars-april 2019.
  • Kulturskolans personal skjutsar elever i bil vid vissa tillfällen, till exempel i samband med uppträdanden. Om du som vårdnadshavare tillåter detta, kryssa i aktuell ruta i ansökningsformuläret.
  • Om du som vårdnadshavare tillåter att ditt barn får finnas med på foto på vår hemsida och i Kulturskolans övriga marknadsföringsmaterial, kryssa i aktuell ruta på ansökningsformuläret.
  • Under övriga upplysningar kan ni ange speciella önskemål, till exempel om eleven vill ha sin undervisning på en annan skola än där hen är inskriven.
  • Eftersom merparten av kulturskolans undervisning sker under grundskolans ordinarie skoltid, strävar vi efter att i möjligaste mån hitta passande tider eller skapa rullande schema för våra lektioner. Detta för att eleven inte ska behöva gå ifrån samma grundskolelektion varje vecka.
  • Kulturskolan erbjuder sina elever minst 20 pedagogiska tillfällen per läsår. Ett pedagogiskt tillfälle kan vara en lektion, att spela i grupp, ett uppträdande eller en repetition inför ett uppträdande.
  • Elever med skyddad identitet, vänligen kontakta vår expedition så hjälper vi till med ansökan.
  • Om du har frågor eller funderingar kontakta vår skoladministratör Mahmoud Addas, mahmoud.addas@krokom.se

Uppgifter att ha tillhands

Du behöver följande uppgifter för att kunna genomföra ansökan:

 

Vad händer när du skickat in ärendet?

Efter att er ansökan har kommit in placeras ditt barn i kö.
Det är olika lång kö till olika kurser så när vi kan erbjuda en plats kommer vi att kontakta er.